Overgewicht

Gezondheidsrisico’s overgewicht

Gezondheidsrisicos bij overgewichtHoe je het ook went of keert, overgewicht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Afhankelijk van de hoeveelheid overgewicht, de lichaamsbouw, de gezondheid en de mentaliteit van betreffend persoon, zal een persoon met overgewicht over het algemeen korter leven dan personen zonder overgewicht. Wat de klachten kunnen zijn, er is een onderscheid te maken tussen lichamelijke- en geestelijke gevolgen.

Lichamelijke gevolgen overgewicht

1. Het meest riskante aan overgewicht is dat er veel eerdere hart- en vaatziekten kunnen ontstaan. Deze ziekten zijn tegenwoordig doodsoorzaak nummer 1 en dat is onder andere te wijten aan  overgewicht. Overgewicht is dus een risicofactor voor hart- en vaatziekten, beter is het om dit te voorkomen.

2. Het is misschien overbodig te melden dat personen met overgewicht veel vaker gewrichtsklachten hebben. Le lichaam moet natuurlijk veel harder werken om alles in beweging te houden en het zware gewicht speelt dan parten.

3. Door overgewicht loop je veel meer kans suikerziekte te krijgen. Type II, een bepaald soort suikerziekte, kwam vroeger alleen maar voor bij mensen die ouder waren dan 40 jaar. Door overgewicht komt dit ernstige type suikerziekte steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor.

4. Een hoge bloeddruk lijkt een onschuldige aandoening in vergelijking met de voorgaande lichamelijke gevolgen maar dat is het zeer zeker niet. Ook mensen met een verhoogde bloeddruk hebben een verhoogd risico om op jonge leeftijd te overlijden.

5. Slaapapneu is een veelvoorkomend probleem bij mensen met overgewicht. De ademhaling stopt tijdens het slapen met alle risico’s van dien.

 

Geestelijke gevolgen overgewicht

Over het algemeen kan gesteld worden dat (ernstig) overgewicht psychosociale problemen en een mindere kwaliteit van leven met zich mee brengt. Dit lijkt logisch omdat depressie, angst- een eetstoornissen veel vaker voorkomt bij mensen met overgewicht. Zonder af te vragen wat de oorzaak van die stoornissen is, neemt daarnaast ook de buitenwereld een standpunt in die niet positief is. Dikke mensen hebben over het algemeen een negatief imago en het is erg moeilijk om dat om te keren.

 

Overgewicht negatieve spiraal

Zowel wat betreft de lichamelijke als de geestelijke gevolgen is het belangrijk de negatieve cirkel te doorbreken. Angst voor kritiek en het ideaalbeeld van de (veel te slanke) modellen zouden ervoor kunnen zorgen dat het negatieve zelfbeeld én het negatieve imago voor altijd in stand blijft. Het is juist de bedoeling dit alles om te draaien, maar daar is meer voor nodig dan een dieet. Een positieve basishouding met het doel er iets aan te doen, zou al een grote stap vooruit zijn. Deze basishouding is niet alleen noodzakelijk voor de personen met overgewicht, juist ook personen die geen overgewicht hebben.  Zij zouden op een andere wijze een bijdrage kunnen leveren.

Add Comment

Click here to post a comment